Skip to main content

Latest jobs

Recommended jobs

Cynghorydd gwasanaeth cwsmeriaid

Rôl - Cynghorydd gwasanaeth cwsmeriaid

Lleoliad - Gweithio Gartref

Cyflog - £18720

Oriau - Patrwm shifft gylchdro 3 wythnos rhwng 8:30-19:00 (dydd Llun i ddydd Gwener)

Contract - Dros dro - Chwe mis o dymor penodol Ar hyn o bryd rydym yn edrych i recriwtio...

Cynghorydd gwasanaeth cwsmeriaid

Cardiff, UK
Full Time
££15,000 - £20,000

Published on 13 May 2022

Share this job now